23 November 2012

Cara-Cara Membuat Nota Ringkas

Berikut disenaraikan teknik atau susun cara atau pusingan pembelajaran yang boleh diamalkan. Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian pelajar masing-masing :

 • Pilih satu tajuk & baca .
 • Faham kandungan secara umum untuk menentukan fakta atau persoalan.\
 • Baca & Garis Fakta. ( highlight )
 • Baca & cuba fahamkan kaitan antara fakta yang digariskan dengan nota asal.
 • Keluarkan fakta & salin pada kertas lain .
 • Faham fakta dan kaitannya dengan keseluruhan fakta daripada tajuk .
 • Susun fakta . ( jika perlu )
 • Cuba menulis semula fakta-fakta tanpa melihat fakta2 yang telah ditulis dahulu. 
 • Bandingkan apa yang kamu tulis .
 • Ulang hingga kamu puas hati.
 • Ulang membaca fakta jika ada masa .
 • Simpan dengan baik untuk mengulangkaji.
 • :Mulakan tajuk baru baru & lakukan proses Nombor 1 Hingga nombor 12 sehingga habis kesemua tajuk dalam sukatan pelajaran.